Første nummer januar 2019

Vi har nå relansert Teatervitenskapelige studier som nettidsskrift, med to utgivelser per år. Første nummer kommer høsten 2018. 

Gjenopprettelsen er initiert av teatervitenskap ved UiB og Forskergruppen teater og scenisk uttrykk. 

Ønsker du å bidra til tidsskriftet? Følg med på nettidsskriftet for seneste invitasjon til artikkelbidrag, eller ta kontakt med ansvarlig redaktør Tor Trolie.

Bergen Open Access Publishing