1.
Lunde M. Aktiveringsfunksjonens påvirkning på nevrale nettverks læringsevne . Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 18. juli 2024];15(1):7-12. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3943