1.
Heie ME. Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune. Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 8. desember 2023];15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938