1.
Moen K, Frisvold A. Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner. Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 12. juni 2024];15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896