1.
Gran S, Velasco ARR, Thevarajah VK. Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?. Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 8. desember 2023];15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3895