1.
Haugen E, Teigen KYK. Karakterisering av mesofile bakterier med evnen til å hydrolysere vanlige polymerforbindelser i norsk natur om vinteren. Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 10. desember 2023];15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3891