1.
Jonassen Oldertrøen TO. Hvilke matvarer som best virker smertelindrende ovenfor chili av ulik styrke. Spiss [Internett]. 27. mai 2023 [sitert 8. desember 2023];15(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3883