1.
Falnes-Dalheim AE. Nyttiggjøring av avløpsvann. Spiss [Internett]. 11. mai 2022 [sitert 5. mars 2024];14(1):13-9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3601