1.
Greatorex H. Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?. Spiss [Internett]. 11mai2021 [sitert 22mai2022];13(1):12-6. Available from: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3330