1.
Schuessler AM, Hvidsten M. Ulike lukters påvirkning av kakerlakkers bevegelsesmønster. Spiss [Internett]. 11. mai 2021 [sitert 28. september 2022];13(1):1-5. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325