1.
Lyngner J, Andersen A. Effekten av ulike typer lys på planters vekst. Spiss [Internett]. 11mai2021 [sitert 22mai2022];13(1):17-3. Available from: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321