1.
Lyngner J, Andersen AB. Effekten av ulike typer lys på planters vekst. Spiss [Internett]. 11. mai 2021 [sitert 6. juni 2023];13(1):17-23. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321