1.
Trengereid H. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss [Internett]. 23mai2013 [sitert 17aug.2022];5(01). Available from: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304