1.
Blårud J. Bakterier under UV-stråler. Spiss [Internett]. 8. juni 2017 [sitert 10. desember 2023];9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1105