1.
Blårud J. Bakterier under UV-stråler. Spiss [Internett]. 8jun.2017 [sitert 15jun.2021];9. Available from: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1105