1.
Johansson EA. Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi. Spiss [Internett]. 18. mai 2017 [sitert 8. desember 2023];9. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1103