Mannes, Carsten, og Jørgen Jacobsen. Hvordan Påvirker Energibomba?. Spiss 8 (mai 20, 2016). åpnet august 17, 2022. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/959.