Alsos, Una, Maren Nodenes-Fimland, og Isa Marie Wisth. «Påvirker Menstruasjonssyklusen Kvinnelige Fotballspillere Sin Prestasjon I Idrett?». Spiss 15, no. 1 (mai 27, 2023). åpnet desember 10, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3957.