Heie, Mari Eldegard. «Kartlegging Av Storsalamander Og Habitatforhold nær Utbygging I Ås Kommune». Spiss 15, no. 1 (mai 27, 2023). åpnet desember 10, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938.