Moen, Knut, og Ask Frisvold. «Operant Betinging Sin Effekt På Elevers Prestasjoner når Anvendt Simultant Med Vurderingssituasjoner». Spiss 15, no. 1 (mai 27, 2023). åpnet desember 8, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896.