Gran, Synne, Alexandra Robyn Rosales Velasco, og Vanessa Kavitha Thevarajah. «Er Det Forskjell I Mengden Bakterier I Faste Og Ikke-Faste Klasserom På videregående Skoler I Oslo Sentrum?». Spiss 15, no. 1 (mai 27, 2023). åpnet desember 8, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3895.