Jonassen Oldertrøen, Trym Olav. «Hvilke Matvarer Som Best Virker Smertelindrende Ovenfor Chili Av Ulik Styrke». Spiss 15, no. 1 (mai 27, 2023). åpnet desember 10, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3883.