Schuessler, Alexander Mossige, og Mikkel Hvidsten. «Ulike Lukters påvirkning Av Kakerlakkers bevegelsesmønster». Spiss 13, no. 1 (mai 11, 2021): 1–5. åpnet september 21, 2023. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325.