Schuessler, Alexander, og Mikkel Hvidsten. Ulike Lukters Påvirkning Av Kakerlakkers Bevegelsesmønster. Spiss 13, no. 1 (mai 11, 2021): 1-5. åpnet mai 22, 2022. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325.