Hansen, Sara Margrethe. Hva Har Yttertøy Og Utesko å Si for Inneklimaet?. Spiss 13, no. 1 (mai 11, 2021): 45-50. åpnet mai 22, 2022. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323.