Lyngner, Jesper, og August Andersen. Effekten Av Ulike Typer Lys På Planters Vekst. Spiss 13, no. 1 (mai 11, 2021): 17-23. åpnet mai 22, 2022. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321.