Trengereid, Henrik. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss 5, no. 01 (mai 23, 2013). åpnet august 17, 2022. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304.