Norset, Guro. Kan Vi Påvirke Følelsen Av Melkesyre?. Spiss 12, no. 1 (mai 28, 2020): 26-30. åpnet august 13, 2020. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3016.