Trandokken, Magnus, og Leonard Meidell Müller-Henneberg. Hjernens Evne Til Manipulasjon Av Virkeligheten. Spiss 12, no. 1 (mai 28, 2020): 20-25. åpnet august 13, 2020. https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998.