Heie, M. E. «Kartlegging Av Storsalamander Og Habitatforhold nær Utbygging I Ås Kommune». Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3938.