Moen, Knut, og Ask Frisvold. «Operant Betinging Sin Effekt På Elevers Prestasjoner når Anvendt Simultant Med Vurderingssituasjoner». Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896.