Jonassen Oldertrøen, T. O. «Hvilke Matvarer Som Best Virker Smertelindrende Ovenfor Chili Av Ulik Styrke». Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3883.