Hansen, S. M. «Hva Har yttertøy Og Utesko å Si for Inneklimaet?». Spiss, bd. 13, nr. 1, mai 2021, s. 45-50, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323.