Lund, S. A. Karakterer Korrelerer Ikke Med Kunnskapsnivå. Spiss, Bd. 13, nr. 1, May 2021, s. 24-28, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3322.