Trengereid, H. DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN. Spiss, Bd. 5, nr. 01, May 2013, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/304.