Trandokken, M., og L. Meidell Müller-Henneberg. Hjernens Evne Til Manipulasjon Av Virkeligheten. Spiss, Bd. 12, nr. 1, May 2020, s. 20-25, https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998.