[1]
U. Alsos, M. Nodenes-Fimland, og I. M. Wisth, «Påvirker menstruasjonssyklusen kvinnelige fotballspillere sin prestasjon i idrett?», Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023.