[1]
M. E. Heie, «Kartlegging av storsalamander og habitatforhold nær utbygging i Ås kommune», Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023.