[1]
K. Moen og A. Frisvold, «Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner», Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023.