[1]
S. Gran, A. R. R. Velasco, og V. K. Thevarajah, «Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?», Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023.