[1]
T. O. Jonassen Oldertrøen, « Hvilke matvarer som best virker smertelindrende ovenfor chili av ulik styrke», Spiss, bd. 15, nr. 1, mai 2023.