[1]
I. Mohal og J. Braathen, «PLACEBOEFFEKTEN HOS INDIVIDER SOM DRIKKER ENERGIDRIKK», Spiss, bd. 14, nr. 1, s. 7–12, mai 2022.