[1]
A. E. Falnes-Dalheim, «Nyttiggjøring av avløpsvann», Spiss, bd. 14, nr. 1, s. 13–19, mai 2022.