[1]
H. Greatorex, Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?, Spiss, bd. 13, nr. 1, s. 12-16, mai 2021.