[1]
S. A. Lund, Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå, Spiss, bd. 13, nr. 1, s. 24-28, mai 2021.