[1]
M. Bjørnås, «Karses spiringsprosess blir påvirket av tyngdekraften»., Spiss, bd. 13, nr. 1, s. 35-38, mai 2021.