[1]
H. Trengereid, DRIKKEVANNKVALITETEN I ULIKE VANNKILDER OG GEOGRAFISKE OMRÅDER I BERGEN, Spiss, bd. 5, nr. 01, mai 2013.