[1]
K. Undelstvedt, RubberFix eller gaffateip – hvilket produkt fungerer best for å tette hull i et basseng?, Spiss, bd. 12, nr. 1, s. 70-75, mai 2020.