[1]
K. Tønseth, Effekten til mikrobølget vann på planters vekst og spiringsprosent, Spiss, bd. 12, nr. 1, s. 37-43, mai 2020.