[1]
E. A. Johansson, «Tordenværets påvirkning på melkens pH-verdi», Spiss, bd. 9, mai 2017.