[1]
S. M. Mørland og V. V. Bjune, «Inneklima på soverom», Spiss, bd. 9, mai 2017.