Mannes, C. og Jacobsen, J. (2016) Hvordan påvirker energibomba?, Spiss, 8. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/959 (åpnet: 17august2022).